Snelle resultaten

Snelle resultaten

Dyslexie, dyscalculie of andere emotionele- en leerproblemen (zoals vele hoogbegaafden ook ervaren) zijn eenvoudiger oplosbaar dan je denkt met de juiste technieken en zonder bijles.

Een belangrijke bijwerking van de methode van Voorbij-Dyslexie is dat emotionele problemen en diagnoses als ADHD, ADD, een traag verwerkingsvermogen, een laag IQ of wat ze niet allemaal bij jou denken te vinden, gewoon verdwijnen.
Er is namelijk helemaal niets mis met jou!

Weerstand kan plaats maken voor rust

Mare was slechts 3x anderhalf uur bij mij op de praktijk.
Wauw goed gedaan Mare!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier doe ik het voor, het maakt me blij.

Dan maar geen hulp

Psychische nood onder jongeren rijst de pan uit

Dit is echt DE joke van het jaar!
Jongeren raken steeds frequenter en jonger in ernstig psychische problemen. Het kabinet heeft hiervoor een oplossing bedacht. Je wilt het niet geloven maar de oplossing is dat de hulp minder snel wordt ingezet. Huh?
Briljant, die had ik niet zien aankomen!
Kan jij het nog volgen?

Aan de orde van de dag

In mijn praktijk zie ik dagelijks kinderen vanaf 4 jaar met burn-out, depressie, angsten, schooltrauma, faalangst, ADD, ADHD, Autisme, onzekerheden, een slecht zelfbeeld en ernstige leerproblemen zoals Dyslexie. De laatste jaren neemt het steeds meer toe. Ik heb door mijn jarenlange ervaring als trauma-therapeut, een vrij goed beeld van de oorzaak maar zou het kabinet daar oren naar hebben?

Geen adequate hulp

Reguliere hulp schiet nogal eens te kort en daarom wijken ouders uit naar een beter passende en effectievere hulp buiten het reguliere circuit en zijn dan snel geholpen.
Geen wachttijden, geen lange trajecten maar wel resultaat, daar sta ik voor.
Het diagnosticeren, medicaliseren en het grotendeels niet definitief oplossen van klachten, maakt dat het systeem in Nederland faalt.

Gevoelige kids zijn slimmerds

Misschien is het interessant te weten dat kinderen steeds gevoeliger worden geboren. Dat is prachtig want dit gaat niet over pijngevoeligheid, maar over een antenne hebben voor bijzondere prikkels. Dit zorgt voor een breder inzicht, creativiteit, dingen aan kunnen voelen en het doorzien van grote verbanden. Zij maken gebruik van een groter en sneller denkvermogen.

Dat lijkt een talent te zijn

Toch niet niet altijd handig, want daardoor lopen deze kinderen tegen de inrichting van onze maatschappij aan die niet op hen is afgestemd. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld concentratieproblemen en faalangst. Zo’n 20 procent van de kinderen loopt sowieso vroeg of laat tegen de lamp met alle gevolgen van dien. Maar er is momenteel veel meer aan de hand, maar wat is daar de oorzaak van?

Oorzaken kunnen zijn:
1 het veelvuldig krijgen van onbeperkte informatie via internet
2 prikkels via social media dat altijd aan staat: pesten buiten sluiten en groepsdruk,   voldoen aan
3 te jonge kinderen langdurig naar de opvang
4 de prestatiedruk van school en te veel huiswerk
5 eenzijdige methodes op school en teveel hoofdwerk
6 stil zitten op school
7 corona-angst, basisonveiligheid en stress
9 armoede en angst voor de toekomst
10 diagnosticeren, prognoses erger dan de kwaal?
11 de op angst gebaseerde maatschappij
12 steeds verder verwijderd raken van natuurlijke eigenschappen (natuurtalenten verliezen)
13 prestatiedruk
14 drugs, geld en alcohol zijn te veel voor handen
15 negatieve en traumatische ervaringen door druk op jonge kinderen
16 twijfel zaaien over wie je wel en niet bent
17 te weinig werken met gevoel, creativiteit, het belang van de natuur in ons
18 verkeerde life-style en voeding
19 geen educatie in belangrijke aspecten zoals opvoeding, empathie, sociaal begrip enz.
20 administratieve rompslomp door eindeloze verslagen van instanties en wachttijden
21 medicalisering
22 onveilige thuissituaties en leerachterstand door corona-maatregelen
23 stress
24 constante aanwas van negatief nieuws
25 hokjesdenken
26 bureaucratie
27 scheidingen, samengestelde gezinnen en wederom een scheiding

Omdenken

ADHD is een noodzakelijke uiting van teveel stress maar mijns inziens heb je geen ADHD. Als je het ‘doet’ is het op te lossen, maar als je het ‘hebt’ dan lijkt het een gegeven te zijn. Dit is een andere benadering en een weg naar de oplossing.

Snelle maar werkzame tools

Er zijn zoveel snelle methodes om bovengenoemde problemen snel en effectief op te lossen.
Maar door ongeloof, verzet en trage systemen komen deze geweldige tools niet aan de orde. En omdat regulier vaak gratis is, belanden kinderen in een soort chronisch behandelcircuit dat niets of weinig oplevert en het kind stigmatiseert.

Om een indruk te geven van de snelle werkzaamheid:

Gezond geboren kinderen met welke leer-problematiek met bijbehorende diagnostiek dan ook, kunnen na 1 behandeling al beter lezen waardoor al heel veel stress wegvalt.
De cognitieve, emotionele en fysieke problemen worden in 3 bezoeken duurzaam opgelost.
Dyslexie, ADHD, angsten, schooltrauma, slaapproblemen, verslavingen, depressie en andere problemen zijn veel sneller te doorbreken dan men denkt,

Zonder meer afgewezen

Een aantal jaren geleden klopte ik bij de gemeente aan om onder de ‘vergoeding’ te kunnen vallen. Het antwoord op de aanvraag was dat mijn collega’s dyslexie niet konden doorbreken en dat het nooit weg kon gaan want zij doen er jaren over en dan blijven er altijd symptomen bestaan. Geen interesse.
Dus liever blijven investeren in dure, niet of half- werkende belastende en langdurige trajecten. PFFFFF

Dan maar geen hulp

Het voorstel voor de oplossing van bovengenoemde problematiek onder de jeugd die het kabinet nu voorstelt is mijn inziens wel erg briljant te benoemen. Gewoon geen hulp bieden. WAAAAH…

Werkzame methodes

Misschien is het een idee eens verder kijken naar wel werkende methodes?
Ik sta voor de resultaten van behandelingen in mijn praktijk omdat het gewoon werkt. Maar dit zou je regulier nooit uit mogen spreken want dan wordt je op je vingers getikt.

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/65105-kabinet-vindt-dat-te-veel-jongeren-psychische-hulp-krijgen.html

onzichtbaar leed is zichtbaar gemaakt

Er bestaan geen woorden voor het prachtige werk van Iris Valentina dat zo goed mijn werk vertaalt.

Gevoelige kinderen lopen vast in het schoolse systeem en de de inrichting van onze maatschappij. Zij lijden niet alleen emotioneel, maar ook fysiek en cognitief blijft er niet veel over van deze snelle denkers. Ouders zijn ten einde raad, want niemand lijkt het probleem te begrijpen.

Deze problematiek is zwaar onderschat. Molest zou ik het willen noemen. Niemand heeft ooit gevraagd hoe het desbetreffende kind had willen leren en juist daar is de meest eenvoudige oplossing te vinden voor onderstaande problematiek.

Gevolg van eenzijdig onderwijs kan zich uitdrukken in:
ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, burn-out, bore-out, totale uitval, depressie, tics, faalangst, ADD, Autisme slaapproblemen, automatisering- en concentratieproblemen, fysieke klachten, overprikkeld zijn, weerstand, boosheid en veelvuldig ziek zijn.

De oplossing zit in een klein hoekje en zonder veel moeite of oefenen kunnen die prachtige zielen achterstand gemakkelijk inhalen.

Ik heb de eer om in de nieuwsbrief van Iris mijn verhaal te mogen doen. Wauw wat een prachtig werk. Zij toont het onzichtbare leed door de lens en geeft podium aan het verhaal van kinderen aan de wereld.
Kijk en lees je mee?
https://lnkd.in/e2v322nV

Lezing

Wist je dat leerproblemen, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid met elkaar in verbinding staan? Ze hebben alles met elkaar te maken. Einstein was dyslectisch maar had ook bijzondere talenten. Wil je weten hoe dat zit, kom dan op zondag 9 oktober 2016 van 2 tot half 5 naar de lezing over dit onderwerp in de Refter te Ubbergen. Voor meer info en aanmelding

Lezing leerproblemen en bijzondere talenten van hoogsensitieve kinderen.

Lezing leerproblemen en bijzondere talenten van hoogsensitieve kinderen.

Leermethode mag aan de kaak gesteld worden

Voorbij-Dyslexie |Voorbij-Dyscalculie | rechterhersenhelft | rechts-denkend | links-denkend | linksgeoriënteerde maatschappijBrief aan leerkracht van een cliënt

Beste Mevrouw,

Mijn naam is Guen Leesberg van Voorbij-Dyslexie.
Ik heb een methode ontwikkeld waarmee ik door Dyslexie, Dyscalculie en ander leerproblemen heen breek.


1 manier van berekenen
In mijn praktijk behandel ik momenteel een leerling van u.
We zijn nu aan “mentale problemen met cijfers hebben” toe gekomen, een bijbehorend onderdeel van de methode.
Naar voren is gekomen dat uw leerling erg veel last heeft van het feit dat zij maar op 1 manier een som mag uitrekenen.

Ernstig probleem voor beelddenkers
Ik begrijp dat er op school een vaste methode wordt gebruikt om kinderen wiskunde aan te kunnen leren. Maar 15% van de kinderen leert anders dan het gemiddelde kind. Voor deze kinderen is de logica die zij hanteren niet te vereenzelvigen met de manier waarop methoden op school worden aangeboden. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen vroeg of laat met Dyslexie, Dyscalculie of andere problemen te maken krijgen, waaronder ook angststoornissen, faalangsten of burn-outs, ADD en ADHD. Soms komt dit pas heel laat uit de verf omdat deze kinderen door hun intelligentie vaak goed weten te compenseren.

Bewijs voor het hanteren van een andere logica
Uw leerling heeft het er erg moeilijk mee dat ze regelmatig een juist antwoord op de som heeft gevonden, maar de som als foutief wordt beoordeeld.
Ze vertelde me dat ze een keertje mocht uitleggen hoe ze haar som berekende, maar dat niemand haar begreep, behalve een ander kind met Dyslexie uit de klas.

Verklaring, Einstein zei het al….
Dit is ook heel logisch te verklaren. Kinderen met Dyslexie (en dus een dominante rechterhersenhelft) hebben een andere logica en hele andere inzichten.
Denk maar een aan Einstein, hij was creatief maar ook Dyslectisch. Een genie waar wij hedendaags nog veel van te leren hebben.
Een van zijn uitspraken is: “Logica brengt ons van A naar B, maar in de verbeelding is alles mogelijk.”
Uw leerling is een beelddenker en verbeeld in de breedste zin van het woord, ze is creatief in het bedenken van andere leerstrategieën.
Maar ze is ook een meisje dat inmiddels door het eenzijdige schoolse systeem, te kampen heeft met een ernstige mate van faalangst.

Amerikaans rekenwonder zegt het ook
Scott Flansberg, ( the human mental calculator) zegt: “Er is niet maar 1 manier om iets uit te rekenen, maar er zijn tal van manieren.” Uw leerling hanteert ook een andere manier en het zou zo fijn zijn als anderen haar ook begrepen. Helaas hebben anderen dat inzicht vaak helemaal niet. Met uitzondering van andere rechtsdenkende mensen. Zoals de medeleerling in uw klas die ook Dyslexie heeft en haar wel kon volgen. Dyslexie en Dyscalculie staan met elkaar in verbinding, maar dat hoeft niet altijd zichtbaar te zijn.

Pareltjes van de maatschappij
Helaas drukken we (met ons schoolse systeem) deze unieke kinderen letterlijk de kop in. En zo worden de pareltjes van onze maatschappij dom gehouden en belanden ze vaak onder aan de ladder van de maatschappij of in psychische problemen. Dit tot grote frustratie van al deze prachtige kinderen, maar ook van hun ouders omdat zij ook zien dat hun kind slim genoeg is.

Relatie hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, Dyslexie, Dyscalculie of andere problemen
Zo heb ik veel hoogbegaafde kinderen met Dyslexie in mijn praktijk. Hoe kan dat samen gaan? Voordat ze naar school gaan hebben ze zichzelf leren lezen en op school ontwikkelen ze dan Dyslexie?
Wat is een Dyslecticus eigenlijk? Voor mij is het iemand die ernstig tegen een methode op school aanloopt doordat hij een andere prikkelverwerking hanteert.
Hoogbegaafden zijn hooggevoelig en hebben vroeg of laat een leerprobleem of raken psychisch verstrikt in onze maatschappij. En wij zij geneigd hen soms “nerds” te noemen, waardoor ze zich nog vreemder voelen. Er bestaat bovendien een kans dat ADD, ADHD of andere psychische problemen de hoek om komen kijken.
De methode op school mag best eens aan de kaak gesteld worden

Ik schrijf u deze brief omdat ik hiermee hoop, in het klein weliswaar, scholen en leerkrachten meer inzicht te geven omtrent deze bijzondere en gevoelige kinderen, die vaak als lastig en dom gezien worden. En deze ontwikkeling brengt, los van alles, ook een behoorlijk kostenplaatje met zich mee.
Misschien kunt u ook een steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem door eens anders naar de resultaten van het werk van uw leerling te kijken. Ik besef ook dat dit geen gemakkelijke opgave is omdat uitleg voor de manier waarop deze kinderen denken er voor u waarschijnlijk niet is.

Wat is er te verliezen?
Het gevolg van het goed keuren van een anders berekende som zou kunnen zijn dat er op de fundering van de opbouw van de methode niet verder gebouwd kan worden. Maar als de berekening van het kind nu al wordt afgekeurd, dan loopt ze vandaag al vast in het systeem. Want de methode op school is voor uw leerling abracadabra en zij voelt zich niet begrepen tot haar grote frustratie. Er bestaat bovendien een grote kans dat het kind een manier zal verzinnen om de opgave alsnog te kunnen maken. Geef het een kans zou ik zeggen!

Ik hoop dat ik u wat inzicht heb kunnen geven omtrent dit ernstig te noemen probleem. Ik ga met uw leerling aan de slag en er zal dan voor haar een mogelijkheid kunnen ontstaan om ook met de methode op school te kunnen gaan werken.

Als u vragen heeft kunt u me bellen.

Vriendelijke groet Guen Leesberg
voorbij-Dyslexie
☎️06-38632729

Dankzij methode van Voorbij-Dyslexie zijn jaar gehaald!

Mady Peperkamp plaatst een recensie op Facebook onder artikel “hoogbegaafdheid en dyslexie.”

Resultaat
Mijn zoon haalt nu ineens ook hogere cijfers met minder inspanning en heeft meer vertrouwen in zichzelf.

Problemen op school
Hij heeft altijd moeite gehad met begrijpend lezen en het rekenen op de basisschool. Maar net niet slecht genoeg om extra hulp te krijgen. Maar iedereen en hijzelf ook, dacht dat er meer in mijn jongen zat dan hij liet zien.

Methode Voorbij-Dyslexie
Na de behandeling door Guen bij Voorbij-Dyslexie, hebben we weer hoop en zit mijn zoon opvallend lekkerder in zijn vel.

Snelle resultaten
Hij is meer in zijn element en gaat ook boven verwachting over naar het laatste jaar. We zijn al blij met de 4 sessies bij Guen die ervoor hebben gezorgd dat zijn rapport van 4 onvoldoendes aan t begin van het jaar, nu naar 0 onvoldoendes is teruggebracht.

Positieve bijwerking
Maar ook het ‘goed in zijn vel zitten’ is ons heel veel waard. Hij is sterker geworden. Wat een geluk!

Hoogbegaafde dyslecticus: “het kwartje is gevallen.”

Hoogbegaafd, hoogsensitief en dyslexie
Jasper is 15 jaar, hoogbegaafd en heeft dyslexie.
Bijna overspannen komt hij bij mij in de praktijk. Zijn hoofd zit zo vol.
Leren duurt lang en het lukt niet goed.

VMBO
De basisschool adviseerde ondanks zijn hoogbegaafdheid VMBO-T. Zijn ouders wisten dat er veel meer in hem zat. Zij wisten ook dat hij op het VMBO mentaal kapot zou gaan.

Frustraties
Jasper moest naar een school buiten de stad om het VWO te mogen doen. Geen enkele school in Nijmegen nam hem aan.
Dit kostte hem veel extra inspanning en het ging al niet vanzelf.
Qua intelligentie was er helemaal niets mis met hem, maar waarom kwam dat er op school niet uit?

Hoge verwachtingen
Jasper legde de lat heel hoog, gebruikte al zijn tijd voor school, had een overvol hoofd maar werd op school niet begrepen.
Er was geen tijd voor sport of vertier.

Een zware last valt van hem af
Tijdens de eerste sessie ontstond er een enorme emotionele ontlading. Hij was kapot gestreden. Hij kon niet meer…..

Resultaat methode Voorbij-Dyslexie
Na 6 sessies haalt Jasper ineens hoge cijfers en zit lekker in zijn vel.
Hij fiets nu iedere dag vanuit Nijmegen naar zijn school, dat doet hem goed. Hierdoor heeft hij meer tijd over op een dag, want fietsen gaat veel sneller.
Voor het leren van woordjes heeft hij nu slechts 1 uurtje nodig, voorheen was dat ongeveer 3 uur. In plaats van alleen maar te moeten leren, kan hij nu ook sporten in de vrije tijd die nu is ontstaan.

Toepassing cijfers
Wiskunde B gaat nu ineens veel beter. Wiskunde A had hij altijd al beter door. Hij ervaart rust en voelt zich zekerder.
Lezen gaat ineens goed, de concentratie is naar zijn zeggen geweldig verbeterd.
Jasper zegt: “ik heb geen dyslexie meer.”
Zijn intelligentie wordt zichtbaar voor de buitenwereld.
Jasper heeft weer een leven…..

Dit werk is mijn passie
En ik….
Ik geniet. Ik heb het mooiste werk dat er bestaat.