Dan maar geen hulp

Psychische nood onder jongeren rijst de pan uit

Dit is echt DE joke van het jaar!
Jongeren raken steeds frequenter en jonger in ernstig psychische problemen. Het kabinet heeft hiervoor een oplossing bedacht. Je wilt het niet geloven maar de oplossing is dat de hulp minder snel wordt ingezet. Huh?
Briljant, die had ik niet zien aankomen!
Kan jij het nog volgen?

Aan de orde van de dag

In mijn praktijk zie ik dagelijks kinderen vanaf 4 jaar met burn-out, depressie, angsten, schooltrauma, faalangst, ADD, ADHD, Autisme, onzekerheden, een slecht zelfbeeld en ernstige leerproblemen zoals Dyslexie. De laatste jaren neemt het steeds meer toe. Ik heb door mijn jarenlange ervaring als trauma-therapeut, een vrij goed beeld van de oorzaak maar zou het kabinet daar oren naar hebben?

Geen adequate hulp

Reguliere hulp schiet nogal eens te kort en daarom wijken ouders uit naar een beter passende en effectievere hulp buiten het reguliere circuit en zijn dan snel geholpen.
Geen wachttijden, geen lange trajecten maar wel resultaat, daar sta ik voor.
Het diagnosticeren, medicaliseren en het grotendeels niet definitief oplossen van klachten, maakt dat het systeem in Nederland faalt.

Gevoelige kids zijn slimmerds

Misschien is het interessant te weten dat kinderen steeds gevoeliger worden geboren. Dat is prachtig want dit gaat niet over pijngevoeligheid, maar over een antenne hebben voor bijzondere prikkels. Dit zorgt voor een breder inzicht, creativiteit, dingen aan kunnen voelen en het doorzien van grote verbanden. Zij maken gebruik van een groter en sneller denkvermogen.

Dat lijkt een talent te zijn

Toch niet niet altijd handig, want daardoor lopen deze kinderen tegen de inrichting van onze maatschappij aan die niet op hen is afgestemd. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld concentratieproblemen en faalangst. Zo’n 20 procent van de kinderen loopt sowieso vroeg of laat tegen de lamp met alle gevolgen van dien. Maar er is momenteel veel meer aan de hand, maar wat is daar de oorzaak van?

Oorzaken kunnen zijn:
1 het veelvuldig krijgen van onbeperkte informatie via internet
2 prikkels via social media dat altijd aan staat: pesten buiten sluiten en groepsdruk,   voldoen aan
3 te jonge kinderen langdurig naar de opvang
4 de prestatiedruk van school en te veel huiswerk
5 eenzijdige methodes op school en teveel hoofdwerk
6 stil zitten op school
7 corona-angst, basisonveiligheid en stress
9 armoede en angst voor de toekomst
10 diagnosticeren, prognoses erger dan de kwaal?
11 de op angst gebaseerde maatschappij
12 steeds verder verwijderd raken van natuurlijke eigenschappen (natuurtalenten verliezen)
13 prestatiedruk
14 drugs, geld en alcohol zijn te veel voor handen
15 negatieve en traumatische ervaringen door druk op jonge kinderen
16 twijfel zaaien over wie je wel en niet bent
17 te weinig werken met gevoel, creativiteit, het belang van de natuur in ons
18 verkeerde life-style en voeding
19 geen educatie in belangrijke aspecten zoals opvoeding, empathie, sociaal begrip enz.
20 administratieve rompslomp door eindeloze verslagen van instanties en wachttijden
21 medicalisering
22 onveilige thuissituaties en leerachterstand door corona-maatregelen
23 stress
24 constante aanwas van negatief nieuws
25 hokjesdenken
26 bureaucratie
27 scheidingen, samengestelde gezinnen en wederom een scheiding

Omdenken

ADHD is een noodzakelijke uiting van teveel stress maar mijns inziens heb je geen ADHD. Als je het ‘doet’ is het op te lossen, maar als je het ‘hebt’ dan lijkt het een gegeven te zijn. Dit is een andere benadering en een weg naar de oplossing.

Snelle maar werkzame tools

Er zijn zoveel snelle methodes om bovengenoemde problemen snel en effectief op te lossen.
Maar door ongeloof, verzet en trage systemen komen deze geweldige tools niet aan de orde. En omdat regulier vaak gratis is, belanden kinderen in een soort chronisch behandelcircuit dat niets of weinig oplevert en het kind stigmatiseert.

Om een indruk te geven van de snelle werkzaamheid:

Gezond geboren kinderen met welke leer-problematiek met bijbehorende diagnostiek dan ook, kunnen na 1 behandeling al beter lezen waardoor al heel veel stress wegvalt.
De cognitieve, emotionele en fysieke problemen worden in 3 bezoeken duurzaam opgelost.
Dyslexie, ADHD, angsten, schooltrauma, slaapproblemen, verslavingen, depressie en andere problemen zijn veel sneller te doorbreken dan men denkt,

Zonder meer afgewezen

Een aantal jaren geleden klopte ik bij de gemeente aan om onder de ‘vergoeding’ te kunnen vallen. Het antwoord op de aanvraag was dat mijn collega’s dyslexie niet konden doorbreken en dat het nooit weg kon gaan want zij doen er jaren over en dan blijven er altijd symptomen bestaan. Geen interesse.
Dus liever blijven investeren in dure, niet of half- werkende belastende en langdurige trajecten. PFFFFF

Dan maar geen hulp

Het voorstel voor de oplossing van bovengenoemde problematiek onder de jeugd die het kabinet nu voorstelt is mijn inziens wel erg briljant te benoemen. Gewoon geen hulp bieden. WAAAAH…

Werkzame methodes

Misschien is het een idee eens verder kijken naar wel werkende methodes?
Ik sta voor de resultaten van behandelingen in mijn praktijk omdat het gewoon werkt. Maar dit zou je regulier nooit uit mogen spreken want dan wordt je op je vingers getikt.

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/65105-kabinet-vindt-dat-te-veel-jongeren-psychische-hulp-krijgen.html