Dyslexie en Dyscalculie

Laat leerproblemen je persoonlijke groei niet langer in de weg staan.

Dyslexie_voorbijdyslexie_GuenLeesberg      Dyscalculie_voorbijdyscalculie_GuenLeesberg20150501-ABY_5441

Werkwijze

Het is fascinerend hoe snel de oplossing van het leerprobleem wordt gevonden door het talent van het kind of de volwassene aan te spreken. Door te kijken hoe de prikkelverwerking van het individu is, wordt duidelijk hoe gegevens moeten worden onthouden. Heb je ooit bewust leren leren? Geloof maar dat het ook bij jou heel wat efficiënter kan!
Op school leren we lezen en rekenen volgens een methode die voor de meeste kinderen logisch en dus geschikt is. Een aantal kinderen kan niet met dit systeem uit de voeten. Zij denken bij voorkeur vanuit de rechterhersenhelft. Deze groep loopt al gauw tegen de lamp in onze linksgeoriënteerde maatschappij. Met als gevolg dat een kind zich dom kan gaan voelen en niet mee kan komen.

Dit is waar Voorbij-Dyslexie op inspringt.
Er wordt bij Voorbij-Dyslexie niet geoefend, de modules worden spelenderwijs aangeboden.

van leerproblemen
In onze maatschappij draait alles om letters en cijfers. Dit betekent dat er heel wat mensen zijn die ernstige problemen ondervinden om mee te kunnen komen in ons maatschappelijke systeem. Zij ervaren dagelijks hoe het is om te falen. Dit kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot faalangst, een burn-out, ADD, depressie, ADHD of andere serieuze problemen.

Conclusie

Door de methodiek van Voorbij-Dyslexie en Dyscalculie wordt lezen en rekenen na de modules, zelfs als leuk en uitdagend ervaren omdat het kwartje is gevallen.
In combinatie met de op maat aangereikte leerstrategie, kan de achterstand op school eenvoudig en grotendeels zelfstandig worden weggewerkt.

Ervaring

Cliënten met Dyslexie of Dyscalculie transformeren in boekenwurmen of rekenhelden.
Meer weten? Neem dan contact met mij op.
contactformulier

Resultaten Dyslexie en Dyscalculie

Kinderen die altijd de slechtste van de klas waren, behoren opeens bij de leerlingen met de hoge cijfers.

Het is mooi te zien hoe opmerkelijk het zelfvertrouwen zowel bij kinderen en pubers, als bij volwassenen groeit.