Contact

Guen Leesberg
Voorbij-Dyslexie / Voorbij-Dyscalculie: Contactformulier

Guen Leesberg

Telefoonnummer:
📞 06 38 63 27 29

Locatie Beuningen:
Schoolstraat 14
6641 DC Beuningen

Locatie Nijmegen: (momenteel geen plek)
Geulstraat 113B
6542 RV Nijmegen

 

Website: www.voorbij-dyslexie.nl / www.voorbij-dyscalculie.nl
Emailinfo@voorbij-dyslexie.nl
Bankrekening:  NL 86 ABNA 049 12 82 478
KVK nr: 567 330 63

Tarieven: Per module zijn de kosten 90 euro.
Tijdens het 1e consult zullen module 1 en 2 aan bod komen.
Er is direct voelbaar en zichtbaar resultaat.
Tijdens het 2e consult zullen module 3 en 4 aan bod komen.
Tijdens het 3e consult komt module 5 aan bod.
De 6e module is de nazorgmodule. Deze zal na 8-10 weken plaatsvinden. Hierin zullen eventuele nog bestaande problemen worden opgelost en alles opnieuw worden gecheckt. Verder zal het resultaat besproken worden er worden tal van tips gegeven.
Deze laatste module kan meestal ook via skype worden gedaan.

Dyslexie / Dyscalculie:
Problemen met automatiseren gaan bij elke cliënt altijd gepaard met zowel letters als cijfers. Daarom zullen Dyslexie(-achtige) en Dyscalculie(-achtige) klachten beiden in deze modules aan bod komen.
Psychische klachten en (onbewuste) weerstand tegen leren worden tevens uitgebreid aangepakt.

Kwaliteitswaarborg:
Om de kwaliteit van het resultaat van Voorbij-Dyslexie te waarborgen, zullen er 6 modules worden genoten. Mochten er redenen zijn om hieraan niet te kunnen voldoen, dan gaat dit altijd in overleg met de behandelaar.

Extra behandeltijd
Mocht er spraken zijn van een gerelateerd trauma of een ernstige mate van negatieve overtuigingen die gekoppeld zijn aan het leerprobleem, dan zou het kunnen zijn dat daar meer behandeltijd voor nodig is om tot het gewenste resultaat te komen.
Dit zal tijdig kenbaar gemaakt worden.

Er dient per module contant te worden afgerekend
Er kan alleen in overleg verspreid worden betaald.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van ervaringen uit mijn eigen praktijk, mijn eigen visie en bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De algemene voorwaarden en privacy statement worden besproken bij aanvang van de behandeling. Deze zijn tevens opvraagbaar bij: info@voorbij-dyslexie.nl.

Andere bruikbare links:
Duurzame, snelle en milde aanpak fysieke en psychische klachten:
http://www.eft-nijmegen-sanitas.nl