Contact

Guen Leesberg
Voorbij-Dyslexie / Voorbij-Dyscalculie: Contactformulier

Guen Leesberg

Telefoonnummer:
📞 06 38 63 27 29

Locatie Beuningen:
Schoolstraat 14
6641 DC Beuningen

Locatie Nijmegen: (momenteel geen plek)
Geulstraat 113B
6542 RV Nijmegen

 

Website: www.voorbij-dyslexie.nl / www.voorbij-dyscalculie.nl
Emailinfo@voorbij-dyslexie.nl
Bankrekening:  NL 86 ABNA 049 12 82 478
KVK nr: 567 330 62

Tarieven: Per module zijn de kosten 95 euro. Totaalpakket is 570 euro.

Problemen met letters en cijfers gaan hand in hand. Als je goed kan rekenen en je hebt een leerstagnatie met lezen of andersom, is er vaak toch een probleem met bv. het automatiseren van de tafels of spelling lukt niet. Hierom worden altijd de letters én de cijfers behandeld voor het beste resultaat.

Standaardprocedure:

Tijdsduur per module: plusminus 45 minuten. Dus per contactmoment is het 90 minuten. De cliënt is alleen de noodzakelijke tijd aanwezig. De bevindingen en strategie worden namelijk later uitgewerkt. Dit om de cliënt te ontlasten.

Tijdens het 1e consult zullen module 1 en 2 aan bod komen. Totaal 90 minuten. (Analyse prikkelverwerking en het volle hoofd ordenen, oplossing probleem met letters. Lezen gaat al voelbaar beter.)

Tijdens het 2e consult zullen module 3 en 4 aan bod komen. Totaal 90 minuten. (Oplossing problemen met cijfers. Analyse emotionele problemen en overtuigingen. Rekenen gaat nu beter.)

Tijdens het 3e consult zullen module 5 en 6 aan bod komen. Totaal 90 minuten. (Behandeling overtuigingen en emotionele problemen. Er is minder weerstand, angst, stress en zowel de concentratie als het automatiseren zullen geen probleem meer zijn.)

Soms is er sprake van andere problemen en stoornissen. Meestal lossen de problemen vanzelf op wanneer de 6 modules gedaan zijn. In het geval van andere problemen, kan er verder behandeld worden, dit kost wel extra tijd. Veiligheidsgevoel is namelijk de voorwaarde om überhaupt te kunnen studeren. Alle kennis hiervoor is in huis. De kosten zijn dan anders namelijk 95 euro voor 90 minuten. Ook is er evt. bemiddeling met school mogelijk.

Vervolgens is er nog de nazorgmodule. Deze zal na 8-10 weken plaatsvinden. Hierin zullen eventuele nog bestaande problemen worden opgelost en alles opnieuw worden gecheckt. Verder zal het resultaat besproken worden er worden tal van tips en handige leerstrategieën op maat gegeven. Deze laatste module is essentieel en kan meestal ook via Skype worden gedaan. Deze nazorgsessie kost 45 euro. Mocht er echt behoefte zijn aan meer uitleg of behandeling, dan zal er een normaal consult worden gerekend.

Na een half jaar wordt er nog een keer contact gelegd over het resultaat. Dit kan natuurlijk ook eerder zijn. Wanneer er nog opvallende problemen zouden zijn, neem dan direct contact op. Dit contact is gratis.

Kwaliteitswaarborg:
Om de kwaliteit van het resultaat van Voorbij-Dyslexie te waarborgen, zullen er 6 modules moeten worden genoten. Mochten er redenen zijn om hieraan niet te kunnen voldoen, dan gaat dit altijd in overleg met de behandelaar.

Er dient per module contant te worden afgerekend
Er kan alleen in overleg per zakelijke tikkie betaald. Uitstel van betaling gaat altijd in overleg.

De algemene voorwaarden en privacy statement worden besproken bij aanvang van de behandeling. Deze zijn tevens opvraagbaar bij: info@voorbij-dyslexie.nl.

Andere bruikbare links:
Duurzame, snelle en milde aanpak fysieke en psychische klachten: alle info over Emotional Freedom Techniques. http://www.eft-nijmegen-sanitas.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van ervaringen uit mijn eigen praktijk, mijn eigen visie en bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.