Contact

Guen Leesberg
Voorbij-Dyslexie / Voorbij-Dyscalculie: Contactformulier

Guen Leesberg

Telefoonnummer:
📞 06 38 63 27 29

Locatie Beuningen:
Schoolstraat 14
6641 DC Beuningen

Locatie Nijmegen: (momenteel geen plek)
Geulstraat 113B
6542 RV Nijmegen

 

Website: www.voorbij-dyslexie.nl / www.voorbij-dyscalculie.nl
Emailinfo@voorbij-dyslexie.nl
Bankrekening:  NL 86 ABNA 049 12 82 478
KVK nr: 567 330 62

Tarieven:
Losse sessies van 60 minuten 95 euro.
Pakket Leerproblemen is 760 euro.
De behandeling voor leerproblemen bestaat uit 6 modules in 3 contactmomenten.

Problemen met letters en cijfers gaan hand in hand. Als je goed kan rekenen en je hebt een leerstagnatie met lezen, is er vaak toch een probleem met het automatiseren van de tafels of spelling lukt niet zo goed. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn maar wordt ook compenseren genoemd. Daarom worden altijd zowel de letters als de cijfers behandeld voor het beste resultaat. Emotionele problemen worden opgelost. Diagnoses vallen meestal vanzelf weg. Voorwaarde voor het boeken van succes van deze aanpak is de veiligheid van het kind. Is er sprake van onveiligheid dan zal deze onveiligheid eerst moeten worden opgelost.

Standaardprocedure:

Tijdsduur per contactmoment: Wekelijks plusminus 90 min waarin telkens 2 modules worden behandeld.

module 1: Analyse leerproblemen en prikkelverwerking. Het volle hoofd leren ordenen.

module 2: Oplossing probleem met letters. Lezen gaat al voelbaar beter.

module 3: Oplossing problemen met cijfers.

module 4: Analyse leerstrategie, emotionele problemen en overtuigingen.

module 5: Behandeling schooltrauma, overtuigingen en emotionele problemen. Er is minder weerstand, angst, stress en zowel de concentratie als het automatiseren zullen geen probleem meer zijn.

Module 6: Een unieke en passende leerstrategie wordt voorgelegd.

Soms is er sprake van andere trauma’s en stoornissen. Meestal lossen de problemen vanzelf op wanneer de 6 modules gedaan zijn. In het geval van andere problemen dan kunnen deze ook behandeld worden. Veiligheidsgevoel thuis en op school is een basisvoorwaarde om überhaupt te kunnen studeren. Alle kennis hiervoor is in huis. De bijkomende kosten zijn dan 95 euro per uur. Ook is er evt. bemiddeling met school mogelijk.

Vervolgens is er nog de nazorgmodule. Deze zal na 8-10 weken plaatsvinden. Hierin zullen eventuele nog bestaande problemen worden opgelost en alles opnieuw worden gecheckt. Verder zal het resultaat besproken worden en er worden tal van tips en handige leerstrategieën op maat gegeven. Deze laatste module is essentieel en kan meestal ook via Video worden gedaan. Deze nazorgsessie kost 47,50 euro.
Wanneer er een nieuwe client wordt aangedragen is deze nazorg kosteloos.

Na een half jaar mag er nog een keer contact worden gelegd over het resultaat. Dit kan natuurlijk ook eerder zijn wanneer er nog opvallende issues zouden zijn, neem dan direct contact op. Dit contact is gratis.

Kwaliteitswaarborg:
Om de kwaliteit van het resultaat van Voorbij-Dyslexie te waarborgen, zullen er 6 modules moeten worden genoten. Mochten er redenen zijn om hieraan niet te kunnen voldoen, dan gaat dit altijd in overleg met de behandelaar. Service op maat: Er kan 24/7 contact worden opgenomen voor hulp of vragen, ook na beëindiging traject. Mocht er grote behoefte zijn aan extra uitleg of behandeling, dan zal de extra tijd als een normaal consult worden berekend.

Contant afrekenen of zakelijke tikkie
Betaling gaat bij voorkeur via zakelijke tikkie. Contante betaling is mogelijk. Uitstel van betaling gaat altijd in overleg.

De algemene voorwaarden en privacy statement worden besproken bij aanvang van de behandeling. Deze zijn tevens opvraagbaar bij: info@voorbij-dyslexie.nl.

Andere bruikbare links:
Duurzame, snelle en milde aanpak trauma, fysieke en psychische klachten: alle info over Emotional Freedom Techniques en verwante methodes: http://www.eft-nijmegen-sanitas.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van ervaringen uit mijn eigen praktijk, mijn eigen visie en bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.