Leermethode mag aan de kaak gesteld worden

Voorbij-Dyslexie |Voorbij-Dyscalculie | rechterhersenhelft | rechts-denkend | links-denkend | linksgeoriënteerde maatschappijBrief aan leerkracht van een cliënt

Beste Mevrouw,

Mijn naam is Guen Leesberg van Voorbij-Dyslexie.
Ik heb een methode ontwikkeld waarmee ik door Dyslexie, Dyscalculie en ander leerproblemen heen breek.


1 manier van berekenen
In mijn praktijk behandel ik momenteel een leerling van u.
We zijn nu aan “mentale problemen met cijfers hebben” toe gekomen, een bijbehorend onderdeel van de methode.
Naar voren is gekomen dat uw leerling erg veel last heeft van het feit dat zij maar op 1 manier een som mag uitrekenen.

Ernstig probleem voor beelddenkers
Ik begrijp dat er op school een vaste methode wordt gebruikt om kinderen wiskunde aan te kunnen leren. Maar 15% van de kinderen leert anders dan het gemiddelde kind. Voor deze kinderen is de logica die zij hanteren niet te vereenzelvigen met de manier waarop methoden op school worden aangeboden. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen vroeg of laat met Dyslexie, Dyscalculie of andere problemen te maken krijgen, waaronder ook angststoornissen, faalangsten of burn-outs, ADD en ADHD. Soms komt dit pas heel laat uit de verf omdat deze kinderen door hun intelligentie vaak goed weten te compenseren.

Bewijs voor het hanteren van een andere logica
Uw leerling heeft het er erg moeilijk mee dat ze regelmatig een juist antwoord op de som heeft gevonden, maar de som als foutief wordt beoordeeld.
Ze vertelde me dat ze een keertje mocht uitleggen hoe ze haar som berekende, maar dat niemand haar begreep, behalve een ander kind met Dyslexie uit de klas.

Verklaring, Einstein zei het al….
Dit is ook heel logisch te verklaren. Kinderen met Dyslexie (en dus een dominante rechterhersenhelft) hebben een andere logica en hele andere inzichten.
Denk maar een aan Einstein, hij was creatief maar ook Dyslectisch. Een genie waar wij hedendaags nog veel van te leren hebben.
Een van zijn uitspraken is: “Logica brengt ons van A naar B, maar in de verbeelding is alles mogelijk.”
Uw leerling is een beelddenker en verbeeld in de breedste zin van het woord, ze is creatief in het bedenken van andere leerstrategieën.
Maar ze is ook een meisje dat inmiddels door het eenzijdige schoolse systeem, te kampen heeft met een ernstige mate van faalangst.

Amerikaans rekenwonder zegt het ook
Scott Flansberg, ( the human mental calculator) zegt: “Er is niet maar 1 manier om iets uit te rekenen, maar er zijn tal van manieren.” Uw leerling hanteert ook een andere manier en het zou zo fijn zijn als anderen haar ook begrepen. Helaas hebben anderen dat inzicht vaak helemaal niet. Met uitzondering van andere rechtsdenkende mensen. Zoals de medeleerling in uw klas die ook Dyslexie heeft en haar wel kon volgen. Dyslexie en Dyscalculie staan met elkaar in verbinding, maar dat hoeft niet altijd zichtbaar te zijn.

Pareltjes van de maatschappij
Helaas drukken we (met ons schoolse systeem) deze unieke kinderen letterlijk de kop in. En zo worden de pareltjes van onze maatschappij dom gehouden en belanden ze vaak onder aan de ladder van de maatschappij of in psychische problemen. Dit tot grote frustratie van al deze prachtige kinderen, maar ook van hun ouders omdat zij ook zien dat hun kind slim genoeg is.

Relatie hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, Dyslexie, Dyscalculie of andere problemen
Zo heb ik veel hoogbegaafde kinderen met Dyslexie in mijn praktijk. Hoe kan dat samen gaan? Voordat ze naar school gaan hebben ze zichzelf leren lezen en op school ontwikkelen ze dan Dyslexie?
Wat is een Dyslecticus eigenlijk? Voor mij is het iemand die ernstig tegen een methode op school aanloopt doordat hij een andere prikkelverwerking hanteert.
Hoogbegaafden zijn hooggevoelig en hebben vroeg of laat een leerprobleem of raken psychisch verstrikt in onze maatschappij. En wij zij geneigd hen soms “nerds” te noemen, waardoor ze zich nog vreemder voelen. Er bestaat bovendien een kans dat ADD, ADHD of andere psychische problemen de hoek om komen kijken.
De methode op school mag best eens aan de kaak gesteld worden

Ik schrijf u deze brief omdat ik hiermee hoop, in het klein weliswaar, scholen en leerkrachten meer inzicht te geven omtrent deze bijzondere en gevoelige kinderen, die vaak als lastig en dom gezien worden. En deze ontwikkeling brengt, los van alles, ook een behoorlijk kostenplaatje met zich mee.
Misschien kunt u ook een steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem door eens anders naar de resultaten van het werk van uw leerling te kijken. Ik besef ook dat dit geen gemakkelijke opgave is omdat uitleg voor de manier waarop deze kinderen denken er voor u waarschijnlijk niet is.

Wat is er te verliezen?
Het gevolg van het goed keuren van een anders berekende som zou kunnen zijn dat er op de fundering van de opbouw van de methode niet verder gebouwd kan worden. Maar als de berekening van het kind nu al wordt afgekeurd, dan loopt ze vandaag al vast in het systeem. Want de methode op school is voor uw leerling abracadabra en zij voelt zich niet begrepen tot haar grote frustratie. Er bestaat bovendien een grote kans dat het kind een manier zal verzinnen om de opgave alsnog te kunnen maken. Geef het een kans zou ik zeggen!

Ik hoop dat ik u wat inzicht heb kunnen geven omtrent dit ernstig te noemen probleem. Ik ga met uw leerling aan de slag en er zal dan voor haar een mogelijkheid kunnen ontstaan om ook met de methode op school te kunnen gaan werken.

Als u vragen heeft kunt u me bellen.

Vriendelijke groet Guen Leesberg
voorbij-Dyslexie
☎️06-38632729