Dyslexie: is onze maatschappij verantwoordelijk? Deel 4

In de voorgaande blogs ( 1,2 en 3) schrijf ik over Sander die mij de weg wees naar een mogelijke verklaring voor de oplossing van leerproblemen zoals Dyslexie en Dyscalculie. zie voor meer info: www.voorbij-dyslexie.nl

Dwangmatig linksdenken?
Zou de ervaring met Sander soms de verklaring kunnen zijn waarom er zoveel linksdenkenden zijn? Worden de rechtsdenkenden soms door de links-ingerichte maatschappij gedwongen buiten hun natuurlijke grenzen te treden?

We lijken alles onder controle te hebben, maar waar is het echte geluk?
Is dit de reden waarom mensen steeds minder op hun intuïtie en gevoel durven te varen omdat we alleen nog maar op de de ratio van de linker hersenhelft hebben leren anticiperen? Moet alles met wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld en bewezen zonder naar ervaringen te kijken? Waarom willen we alles verzekeren om maar geen enkel risico willen lopen? Angsten worden hierdoor enigszins onderdrukt en we voelen ons gerustgesteld. Door alle haast kunnen we geen tijd meer vrij maken om ergens te aarden en te landen. We willen alles onder controle hebben, maar is dit wel mogelijk? Ik betwijfel het. Waarom kunnen we het geluk zo moeilijk vinden?
Ik denk dat de wereld er op vooruit zou gaan als we allemaal meer op ons gevoel leren te vertrouwen, empathie ontwikkelen voor een ander en het sociale aspect voorop stellen.

Rechtsdenkenden belanden vaak onder aan de ladder van de maatschappij, maar zij bezitten prachtige talenten.
Wat een gift om rechtsdenkenden met de methode van Voorbij-Dyslexie de weg te mogen wijzen naar een beter bestaan.
Ik hoop zoveel mogelijk mensen met leerproblemen te kunnen helpen zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat mensen zoals Sander de wereld veel te bieden hebben. Zij kunnen straks met een unieke kijk op maatschappelijke problemen hele andere oplossingen aandragen. En dit wordt tijd ook, want we moeten zuinig zijn op onze prachtige planeet.
Met dank aan Sander.
Guen Leesberg |Voorbij- Dyslexie | revolutionaire | aanpak | leerproblemen |Nijmegen

 

Dyslexie: Is onze maatschappij verantwoordelijk? Deel 3

In de 2 voorafgaande delen van dit verhaal, schreef ik over Sander die bij mij met een Burn-out in de praktijk kwam. De basis van zijn problemen bleek met zijn leerproblemen (Dyslexie) in verbinding te staan. Maar Sander bleek niet te voldoen aan de test die ik altijd gebruik om cliënten snel te laten zien dat zij anders denken dan de gemiddelde Nederlander. Zie voor uitleg: Links of rechts-georiënteerd.
Mocht je de voorafgaande blogs willen lezen: “Dyslexie: Is onze maatschappij verantwoordelijk? deel 1 en deel 2

Sander leerde zijn eigen leerstrategie in kaart te brengen. Hij was verrast over zijn bevindingen. Hij verbaasde zich er vooral over hoe gemakkelijk hij ineens kon leren en lezen. Wat hem opviel was dat hij ergens een heel bijzonder gevoel kreeg alsof hij eindelijk thuis kwam. Wat hij daarmee wilde zeggen was dat hij zich ineens zo goed voelde, zo zelfverzekerd. Dit was voor mij niet meer zo verrassend, (dat is een standaard bijwerking van de behandeling) maar voor Sander ging er een wereld open. (Zie ook andere ervaringen op deze site.)
Ik was heel benieuwd hoe Sander nu het testje van de danseres zou zien. 
Mijn mond viel letterlijk open van verbazing. Wat ik stiekem al vermoedde werd werkelijkheid. Sander zag zonder uitzondering het danseresje nu alleen nog maar rechtsom draaien. Het lukte hem gewoon niet het danseresje links om te laten draaien. Bizar!
Wat zou je hieruit kunnen concluderen?
Lees volgende keer op deze blog het vervolg van de bijzondere ervaring.

Dyslexie: Is onze maatschappij verantwoordelijk? Deel 2

Vorige keer schreef ik een artikel op mijn blog over de vraag die ik mezelf al heel lang stelde: ‘Waarom zijn er in Nederland zo weinig rechtsdenkenden? Waarom doen wij in onze Westerse wereld zo verschrikkelijk ons best om onze intuïtie en ons gevoel uit te schakelen?

Sander
Op een dag kwam Sander bij mij in de praktijk voor de behandeling van een Burn-out.
Met doeltreffende zelfhulpmethoden (www.eft-nijmegen-sanitas.nl) timmerden we stevig aan de weg en al gauw voelde hij zich een ander mens worden.

Een nieuw fenomeen
Na enkele sessies gaf Sander te kennen dat het opvallend was dat hij ineens zoveel last kreeg van zijn Dyslexie.
Een bijzonder interessant fenomeen. Hoe kon het zo zijn dat iemand die in de loop der jaren nauwelijks meer opmerkte dat hij Dyslexie had, opeens constateerde dat lezen en schrijven weer opvallend moeizamer gingen?

Aanpak Dyslexie
Aangezien de methoden die bij Voorbij-Dyslexie gehanteerd worden hier prima op inspringen startte ik met testen. Gek genoeg was deze Dyslect linksdenkend. Sander kon het danseresje alleen maar linksom zien draaien. Ik besloot me even op de aanpak van de Dyslexie te richten.
Tijdens de tweede sessie vertelde Sander dat hij de test van het danseresje thuis weer had uitgeprobeerd. Het danseresje switchte nu constant van link naar rechts en viceversa. Maar waarom? Had ik de vorige keer dan niet goed getest?

Voordeel
Grappig, dat switchen kan best handig zijn want je kunt dan gemakkelijk van de emotionele naar de rationele hersenhelft switchen en daar kan je je voordeel mee halen.

Conclusie?
Maar hoe liep dit uiteindelijk af? Wat kon dit betekenen?

Wil je weten hoe het verder ging met Sander? Lees dan in het volgende blogbericht over de bevindingen hieromtrent.

Dyslexie: Is onze maatschappij verantwoordelijk? Deel 1

Waarom zijn er in Nederland zo weinig mensen die heilig op hun gevoel durven te varen?
In mijn praktijk werk ik dagelijks met mensen die Dyslexie, Dyscalculie en andere leerproblemen. Je zou kunnen zeggen dat de cliënten met deze beperkingen meerendeel rechtsdenkend zijn. Een beter uitgangspunt dan dat beweerd wordt dat iemand met Dyslexie of Dyscalculie een achterstand heeft in de ontwikkeling van de linker hersenhelft. Heftige uitspraak, ik zou mezelf direct ziek voelen!

Mijn visie is dat de linkerhersenhelft gewoon minder actief is, net zoals mijn linkerarm.
Kort gezegd staat de rechterhersenhelft voor creativiteit, intuïtie en risico’s durven nemen. Men noemt dit ook wel de gevoelsmatige kant van de hersenen.
De linkerkant daarentegen staat voor structuren, reeksen, zekerheid, beredeneren. Men noemt dit ook wel de kant van de ratio.

In de praktijk gebruikt iedereen beiden hersenhelften, maar er is veelal spraken van een voorkeurshelft.
Einstein en Leonardo Da Vinci zijn hoogstwaarschijnlijk rechtsdenkend geweest, (beiden ook Dyslectici) met bijzondere talenten. En zo kan ik me ook voorstellen dat ex-minister Zalm van Financiën waarschijnlijk een linksdenkend persoon is.

Het heeft me altijd gefascineerd dat er maar zo weinig mensen echt rechtsdenkend zijn. Slechts 15% van de bevolking versus 85 % linksdenkenden.
Onderbewust stelde ik mezelf regelmatig de vraag waarom die verhouding zo is. Waarom doen wij in de westerse wereld zo verschrikkelijk ons best om onze intuïtie en ons gevoel uit te schakelen? Om vervolgens weer verbinding met ons gevoel te creëren door de meest spektaculaire achtbanen te ontwerpen voor dat ene moment van die fascinerende kick!

Op een goede dag wees één van mijn cliënten mij de weg naar het heel aannemelijke en vermoedelijke antwoord op mijn onderbewuste vraag.

Wil je weten hoe dat in zijn werk ging? Lees dan de volgende keer in deze blog over mijn bevindingen. Een tipje van de sluier over de cliënt die mij dit antwoord bezorgde is dat hij Dyslexie had en daarom viel voor mij ineens het kwartje.